Home / Sam Kong

Sam Kong

20年7月4日|保險套(主持:牧野佑介,路人甲,李庭豐(深水埗區議員)嘉賓:Suri)

第1節:中共硬推國安法哂冷 外國睇落似想收香港人多過想同中共硬碰? 第2節:國安法有6章66條 但真 …

Read More »

20年6月6日|保險套 (主持:牧野佑介,路人甲,李庭豐(深水埗區議員),Suri嘉賓:藏鏡人)

第1節:最新! “香港下議院”開會 十七區區議會集體表態反國安法 第2節:老 …

Read More »

20年5月23日|保險套(主持:牧野佑介,路人甲,李庭豐(深水埗區議員)嘉賓:Suri)

第1節:賣港賊喜迎國安法,佢地至係最忠實嘅加速主義攬炒派 第2節:國安法觸發走資移民潮 仲買樓嘅人我 …

Read More »

20年5月9日|保險套(主持:牧野佑介,路人甲 嘉賓:李庭豐(深水埗區議員),巫堃泰 (屯門區議員))

第1節:內會真人Show 第2節:警隊知法犯法 第3節:林鄭派底褲 叫你戴上面 你戴唔戴? 第4節: …

Read More »

20年4月25日|保險套(主持:牧野佑介,路人甲 嘉賓:李庭豐(深水埗區議員),巫堃泰 (屯門區議員))

第1節:金仔恐成植物人 東亞衝突避無可避? 第2節:東亞打仗局 香港政壇仲講雷動立會? 第3節:東亞 …

Read More »