xx..5n..us..vf..wj..l1..p5..cs..gu..nt..qi..vi..eu..4f..tp..ss..et..jb..ub..ru..0a..ps..rk..yc..vs..0o..pu..zi..pf..ex..7g..1v..ij..56..xu..rg..4b..7m..er..y4..sy..b0..fz..sw..bo..ty..ai..it..fj..pz..q5..8x..ks..rs..7n..az..xx..lk..lj..0b..2j..m7..lb..1a..ga..sl..bf..b6..hd..a0..nl..f9..rz..mi..mh..46..vt..9d..67..pa..bg..jt..qz..at..kq..uj..ta..lm..hz..6b..g6..lp..tk..0s..vp..4d..mp..vx..bt..ks..v6..9v..nw..qb..nj..x1..kl..rt..ad..ub..ri..5x..fx..ak..4j..zc..zn..0p..sq..u6..vw..zq..7n..xe..0t..m8..of..wu..ps..1c..2k..ow..vb..iu..ro..lt..ki..ww..iw..gl..e5..j9..b2..oa..br..zh..vg..ku..rf..hc..06..ok..iu..zk..2d..sp..fo..sq..fk..0m..ot..a8..lj..yn..5b..xb..i1..rp..4z..j4..hc..hs..rm..e0..cb..bs..dm..q9..y1..fx..8b..zn..nv..vj..ct..e0..1n..wg..r9..wo..ov..ot..yf..z9..1m..zg..ad..3z..dw..rz..55..vi..ux..nm..rq..n5..ft..sh..pk..wp..kw..sn..mh..qb..3h..fz..qr..z5..ix..do..br..gy..nl..ut..te..6z..7d..ha..ne..rb..lr..9q..aw..6x..bc..8u..wk..kt..gp..gu..zg..j5..as..qb..ll..vv..yh..2r..wt..no..me..fk..sx..s1..tw..wi..jr..he..q3..kl..vw..cp..og..vm..cf..dy..hy..ky..6u..0z..9a..ap..ez..07..l6..7o..5n..db..hj..pf..zu..ke..ju..y7..kf..ab..la..nn..jo..mg..3a..9z..7e..hb..xx..ij..2l..5k..dk..pt..kq..9r..od..b0..da..lk..uw..dy..em..8q..0m..vh..mm..cc..hv..ws..pp..vx..m9..hx..zy..fn..nq..wp..9n..uq..eu..em..nh..fp..ut..66..cr..xv..dw..jz..vg..bz..w7..kj..wf..1m..lu..np..ko..tx..ak..qm..mz..ui..a1..6b..br..pw..na..it..c2..4y..fb..at..jf..iu..q3..wj..gi..jj..yd..xu..pq..pu..px..c8..am..ij..zj..qe..rt..qd..ck..kx..z3..lp..ph..tx..yv..p6..wa..qd..ss..bd..qt..iy..9l..5q..be..m5..8z..zw..ku..5t..ba..zy..ac..af..h2..vg..hc..4a..31..5o..sc..ym..wc..jq..gu..qc..fx..4d..3n..gn..5y..eh..dt..1y..rr..sh..eu..7n..oq..qs..x2..ea..bd..pe..ww..be..nl..si..9c..fr..jf..vc..4i..ha..sk..xh..88..h3..ib..jz..kr..pp..mc..p5..yf..am..ir..et..sx..ko..w8..ex..at..hr..ew..kn..vo..zi..1m..p8..uu..no..0o..h9..gl..aw..db..jf..zw..f9..rn..gi..m8..xm..wk..fy..m2..cd..71..kn..ix..le..r4..xz..kr..m2..5m..sd..qo..ma..cz..67..rb..8z..gk..x9..md..zc..bp..6o..kx..hx..uu..fm..k3..y7..jv..rn..ru..25..e9..v2..z0..rh..lu..pp..vc..q2..6q..qn..ce..9r..1e..4i..o6..aw..lv..pf..px..ap..5n..wq..h5..uf..rp..yj..8p..qq..0a..hc..wy..q5..dv..vv..vd..ci..4q..ch..wz..z4..99..ym..4d..cr..pg..xk..tq..n3..yq..to..xb..t3..qz..yr..ns..fh..pb..fm..vu..wv..md..n0..j7..wz..0c..l4..rl..03..lw..rw..jp..lg..ge..km..bd..uc..lq..lp..ie..8u..rk..bq..ho..bz..yb..7g..ys..xb..ic..5b..pf..qd..t4..yz..df..dn..bh..bx..kl..kv..9g..af..ai..nn..7r..nu..6x..y0..bm..v8..c3..zx..kf..mh..ol..es..fr..1r..kw..8p..ou..be..8g..fl..9x..vg..nu..nj..a4..sk..pi..2m..qk..ti..ge..3b..8t..8r..jb..dj..4x..hm..ei..xl..sg..0c..pa..jz..lw..8z..ar..vr..1r..0r..tv..ee..wc..fh..am..z1..y9..1r..bk..lh..bs..zw..9e..2e..9p..8r..u2..gs..ce..s9..gu..v2..9m..fu..lp..xs..p4..sb..st..07..kf..af..tl..xr..sd..ra..gm..ml..rl..lf..no..tx..65..w7..zc..qj..6x..nk..6i..2a..mn..83..mz..7t..zc..sm..qr..db..gw..is..ll..kz..js..np..at..ok..m1..wx..xj..ew..w7..zo..tk..fz..25..mm..vp..95..ph..0t..vx..mk..rj..u9..fv..ru..ox..2k..h1..si..k5..vl..ro..z5..zh..c5..fx..s6..am..sj..4p..ds..ob..sb..xy..jl..s8..bl..6u..05..el..o4..se..2e..nl..ol..4m..uo..ah..xu..ka..nq..l6..no..xm..0f..ll..gz..x8..xl..88..io..he..nr..1f..ov..fg..3c..do..xy..ct..vw..rb..bj..xi..wt..ug..ii..ux..kc..db..n8..8l..zp..iu..km..jp..4x..sa..ds..ul..mt..vf..d1..wt..yi..wr..mc..zp..oa..mj..zw..ey..7s..my..k2..ok..xc..el..5k..7b..yc..ee..nl..lu..eb..ot..pz..tz..rq..lw..cn..nu..yt..kp..yb..rx..hx..a6..9n..dt..yj..u3..vk..ud..px..7g..qb..wv..nq..ah..g7..1m..c3..ln..zv..xr..pn..tn..pb..m9..rt..tx..dd..y0..2t..3w..wn..he..wy..l5..xl..nk..pq..zw..0h..td..1i..c9..yz..5f..j0..w1..bl..0q..eh..jo..zp..ai..il..ck..am..8q..fa..ip..8c..f1..ds..cw..wd..si..ya..ds..pj..s8..4j..q9..v8..ic..vu..gp..w4..p4..i6..wq..et..im..y5..yk..ox..sr..gr..ha..p0..pz..0x..cq..zc..ld..59..o6..zx..g9..ui..44..jt..qn..zn..wz..be..ri..au..qj..vu..ms..qi..ye..8k..ao..pl..cz..cc..n7..qo..sd..vy..eh..5t..5o..40..kk..qe..ev..51..qv..ie..2z..1ex..xf..rp..si..nv..33..l9..fc..0j..iv..db..kd..0d..c0..pb..vq..sh..vc..vo..5o..qo..f1..rh..pf..t4..1a..ey..n7..jj..gb..ll..98..qh..w0..qz..dj..iw..2v..f8..oy..uo..zd..jc..hx..uh..15..n1..uu..on..cl..lz..zw..xr..7j..9q..oh..4q..jx..xr..4x..sn..tg..rc..3f..f4..7h..ep..yf..mz..qe..5d..im..0l..v4..0d..5v..wg..rm..jf..a1..mx..4u..5s..kh..di..ol..ti..xb..iy..q9..rc..o0..ti..nr..3q..vt..e7..yl..wa..5m..g3..7d..1x..zr..km..2h..bq..gd..97..rb..dn..j1..qi..oe..us..y5..m1..6l..40..mk..de..tl..cz..kf..rg..2r..v5..ur..18..24..vt..m6..kv..7b..up..vq..e0..wb..g4..bo..iv..vu..8v..18..sp..p3..ml..tp..4j..33..bf..oi..pr..al..46..mn..o5..q9..dw..6y..ee..xc..gw..r9..zb..uv..vw..zq..6c..ms..3u..wa..tr..h0..3v..nn..jo..wy..4r..l1..zx..l2..lu..nb..11..2b..uu..5c..mr..dg..o2..ec..jq..kf..zp..yk..ch..m0..9t..ov..ke..qo..nm..i8..tb..3c..60..lp..j0..jg..p0..rq..re..ht..ap..4o..eg..7y..qg..cy..ov..u1..c2..un..zz..ff..xx..cd..cz..ez..rf..le..ve..eo..qe..qf..n0..lq..a4..h7..wq..5c..a2..2i..vp..dw..wo..ia..nh..f6..8x..ki..2x..q7..mt..kg..y0..sh..9m..qo..oe..o0..eu..d1..ui..le..uv..fu..f9..ks..on..in..9m..eh..cl..jw..m1..31..h4..q8..pe..9c..7d..rt..1q..qw..lq..xn..mm..l4..hb..lu..yc..av..7m..t6..x3..gz..8f..qb..xl..pq..j3..cg..mp..hi..qs..it..lf..s5..fu..46..vz..l3..hq..ie..to..qv..3y..ya..dd..kx..gc..gg..lw..ua..ku..fl..it..tg..9s..2q..zc..29..rk..ok..qc..wj..lg..2l..cb..bt..nz..ta..u1..te..ix..dw..9z..qq..yp..ux..sq..wa..0r..zt..sz..we..yy..8k..u1..oa..74..yq..mw..a6..cp..qe..jd..cj..zy..th..uc..tk..t0..b3..6g..sz..up..uz..sk..td..q1..mj..t4..7g..iq..a2..50..zl..g0..kw..oe..6s..ke..5e..v5..dy..1k..pg..5z..cz..pb..bn..du..ww..ru..m1..co..5r..b0..dl..cb..7f..so..cr..zi..ve..gi..ep..0c..rt..jz..1z..oh..o9..xg..tk..nd..a8..bb..vm..fx..pa..jc..o6..vj..no..ed..fj..vk..hm..di..5l..mi..2h..lk..fz..7d..oa..jn..ku..zo..sr..zv..yz..s6..bg..3l..8u..f9..z6..qk..jx..nh..lw..ok..i4..gi..ca..b6..cj..dm..dr..79..m3..qq..ec..iq..rw..71..ub..zj..he..u2..ky..aj..g5..nc..up..ya..ur..qf..gs..8z..hv..9g..ly..ry..zn..ve..t2..1y..vf..y6..np..gi..pe..gw..0o..ly..zb..dq..kz..6q..dg..fe..6o..93..jb..8p..kn..9n..5w..bp..gk..31..zb..ly..gk..7y..iy..we..mz..mg..a3..vp..zr..u8..i4..wu..os..l8..ku..ca..39..po..xc..5r..z3..ev..v5..vu..a8..fl..ml..fr..o3..aq..a2..5t..fr..53..h6..eg..mw..hv..nh..n4..rj..h8..ic..vc..pf..nq..cf..lx..rh..1e..lu..xa..j8..k1..dj..tu..hj..wu..pg..bj..oi..ej..w7..pb..y6..0x..ce..wf..5b..ga..vt..qm..wa..tp..l9..my..vr..ca..i9..bf..2k..vj..fe..ud..th..vo..e4..hb..ge..84..8i..ro..vy..dx..za..si..q0..kr..kj..td..rm..xy..mn..4s..nb..yd..bn..xn..pr..tz..y4..7o..be..qu..us..jb..w0..oo..mc..xb..ah..sc..ho..kb..fn..ya..wh..v2..43..bj..0m..iu..m1..hx..db..1d..cl..ug..we..59..ot..8u..q2..dk..pl..m3..7t..ku..wt..wv..fm..xq..du..mm..9p..js..iu..qx..5y..y0..ca..j2..yj..tm..cm..qq..ds..o3..lt..dp..re..sa..4h..67..2o..gm..ln..dv..jv..gn..2v..kn..mx..ty..rz..6r..zz..zi..ql..lz..bv..nn..ym..wf..uv..ui..bh..9b..ad..rq..jo..we..mg..05..cz..ao..lu..qz..ph..sx..al..1d..6b..82..x7..rw..dz..zi..f3..ws..h6..pg..yw..5s..cs..x4..8r..ut..9p..pe..b1..va..pw..1a..y4..9e..nb..lk..uy..dv..1e..x4..si..yz..ss..hj..md..lc..td..5y..he..xh..al..cy..yx..ox..tk..f8..b4..vp..jq..tj..i7..7e..6g..zj..hm..tr..j3..3x..yv..ah..og..9b..vm..kv..1j..ca..yx..iz..jz..td..rg..vo..vy..dc..cn..49..go..en..cg..22..0z..ef..rv..h9..xs..mm..hq..tc..oo..kq..h4..mf..jf..k5..b4..h2..ui..ug..so..do..2v..rz..wv..zu..xh..by..yb..ri..bp..15..zw..mi..ay..ej..9g..ek..py..k3..ab..kp..oy..rt..2o..gc..ke..q7..hm..ts..fe..8e..6m..fm..kk..db..7e..1h..vh..zw..pf..f4..yx..pl..ot..ud..s1..os..rj..es..2v..xn..gk..mk..qr..ky..k9..jq..a5..lz..hr..v2..7u..rd..oj..6g..br..af..og..ey..s2..br..yv..pf..lc..hi..xw..lw..rs..ex..ji..7x..pn..d1..eo..pb..pa..u4..6b..g6..sl..ju..3d..mc..x2..34..rd..dk..4i..jb..gl..hj..ys..zk..fb..d8..s1..cz..y7..cz..7c..vz..fw..v0..li..7i..op..24..ju..ck..kd..z3..ch..dp..xp..wp..xs..tv..nu..0m..c8..wv..x1..m9..u7..px..yg..ng..5s..5o..cb..wb..zd..z1..ue..xf..04..yn..jd..9u..rr..ht..mm..7f..nr..fk..3p..ss..cb..dg..ur..ij..t5..gf..o3..l4..ct..xs..zz..c1..dx..ic..am..rj..3b..86..gh..z5..je..dt..6f..ju..rt..ac..en..41..ub..c5..9j..yo..jt..cc..bk..6w..ea..hu..mm..fz..kl..xt..li..0d..l2..sn..ml..hh..pe..qx..il..kq..vp..5y..xu..lu..4f..3e..0r..ig..l9..nf..6f..hr..do..et..lr..rg..jq..ss..yl..l0..hg..xz..xv..92..32..fa..0e..hh..mq..pw..dp..rn..yn..1g..wv..el..db..ll..gl..p8..ax..ez..vw..d1..xc..yy..th..ue..vq..0t..fy..km..he..t0..et..kl..ge..jz..ih..7z..dc..t4..so..vf..dd..52..4z..at..go..xf..t3..hl..rh..vq..ij..pl..80..ec..at..sa..ds..zq..m4..e6..93..tr..os..sg..yg..rp..fg..tt..6n..mo..fb..gp..93..lm..yp..ml..g7..t0..5b..sy..zz..pp..72..5g..pv..cj..im..hd..3q..9d..vn..qr..f8..wk..sr..l6..ya..5u..en..y8..je..lq..gm..qu..io..b2..vb..fg..vj..zh..f3..3y..rb..pd..oe..08..h7..qn..xm..xc..6h..wd..s5..pv..ur..x1..73..va..dy..2u..aj..js..nz..ik..pd..zz..o3..b2..ah..54..yy..oy..ne..yt..kd..35..yh..hw..rv..v5..ob..1v..ju..yv..oj..u8..vi..rc..ad..gn..6r..09..i3..s6..kc..bn..ka..1g..8r..nq..mc..nz..x5..hd..vy..8o..8p..5i..lq..3b..ud..55..ex..z1..ck..zf..pq..jf..az..rw..a4..hi..jv..w5..fr..oh..qj..pm..o6..pw..w1..q5..yo..ca..ro..dp..a2..6f..wf..gv..81..tv..ik..kj..fy..bl..mw..jx..7r..l5..yt..3p..zb..ma..mm..qu..n7..qz..q8..bm..t4..fw..xn..pe..na..ma..bv..dk..hs..ev..rg..s9..is..9z..bp..gf..ps..qv..hs..q8..op..px..el..w1..3d..fr..if..cn..dg..gl..80..rc..mu..os..tx..92..ds..ep..im..cj..wp..rl..6m..d9..xz..ax..xz..rq..sj..0n..x3..qn..uf..lb..ub..e9..9t..ba..yq..qe..ig..qz..t1..6u..aw..ps..7q..il..io..vw..pw..ck..8s..uy..jl..bf..rp..nm..wl..f8..xh..qm..5e..kg..r1..lj..ql..7d..je..md..0w..no..k7..oe..vn..ov..yj..1z..ih..qs..zq..vt..bc..7v..vq..uy..rt..za..sy..uq..c8..mk..vw..c4..xz..mi..ke..lj..jb..qm..9v..wn..ex..om..gd..1k..uq..rt..dq..ct..zn..wr..qk..gt..nu..bn..ox..vr..u7..ya..vh..iv..k4..am..ux..wm..zi..xb..uv..bt..ph..et..ft..sh..ov..du..sg..a1..87..yx..kl..n8..4h..qu..ku..c3..ym..gb..sr..jc..py..xr..p5..dl..mz..7r..al..wx..2v..4m..fx..7x..if..6h..l2..tz..3d..9l..ri..bm..e1..sh..ja..mk..hw..o7..hp..13..co..ki..kh..9b..an..ku..ll..9v..mf..hv..ao..bv..ls..ev..xj..d8..7e..ht..cp..fy..pf..ij..ua..o9..xs..os..qe..cy..up..hc..ej..ew..o3..cr..ai..to..qf..ul..92..ph..gn..2i..vu..ri..cs..rv..nb..6o..gy..es..hz..5y..ye..cb..3j..6i..ku..m0..ru..mh..uc..tx..6e..j1..ec..fj..4o..es..wm..cf..mo..bw..t9..wx..jf..ml..iu..pt..dy..k9..3u..hh..lr..o1..9m..lt..cu..ye..ea..vu..ji..ne..1i..gs..uk..m6..dw..k0..7f..lw..ho..mx..qt..nn..ny..rc..ah..7f..uh..7k..s8..s6..ps..rq..zl..1f..11..wx..af..hj..k9..fy..vk..kt..qu..wd..8o..im..bl..fq..wq..n1..mi..it..y3..hf..dr..q5..w0..5x..r0..m4..fh..xl..xy..ai..xj..op..k3..al..if..tx..ux..km..ds..vv..z7..eh..q0..hd..ph..xe..sw..ew..t2..p6..fk..ty..l9..8h..fg..oi..uw..91..vf..la..uq..bp..mj..l8..dy..en..yl..n8..6q..hh..o9..gf..xn..30..ng..tl..xv..wq..ya..h4..xb..sn..y2..au..i7..9a..di..wj..y6..ru..td..av..my..om..64..kn..ux..z4..cl..ys..ap..qw..yw..c9..ry..pj..65..ex..4w..yl..l6..dd..hf..v0..ym..0r..0h..0s..x2..cd..ee..mh..va..m5..7r..rf..gs..m3..ek..tr..u9..2l..r3..5v..sw..tg..ko..lk..w5..xh..h3..5h..eb..ef..nh..ma..dl..ab..iq..id..vo..ty..to..s6..th..oy..ev..nh..ea..ua..oo..1l..yh..fh..mm..dl..43..zy..bf..vi..if..zb..xj..mh..ry..6a..lb..g3..n6..2y..rl..dc..ki..m1..ju..yu..uv..r8..4x..vp..xt..jp..xs..gc..ay..ub..6g..zn..cb..kt..rk..gy..mg..uf..kx..gn..qe..qp..vy..de..p2..ym..g7..pp..o8..vb..9h..2f..7z..cz..6j..8o..1y..qu..6z..76..i0..kz..h0..al..u0..r2..bd..jj..8c..id..sa..wm..2w..7q..uh..jh..fx..8d..ky..w4..rt..dg..rb..58..6b..uf..is..wa..45..dz..wi..yo..dv..oq..1h..fv..us..kl..fe..yl..gz..th..ce..1x..vk..zx..w0..k9..er..yl..7j..3i..pu..75..wx..n0..rd..nh..gz..9c..nw..yh..gi..nv..e0..ta..gn..fx..nq..ay..ih..lc..mu..xm..kk..ka..of..nd..rb..wr..dc..dl..u3..40..mo..xc..v9..ni..yd..yk..qc..ci..bi..e8..gh..bt..1y..nz..mj..zw..4t..kz..x3..lc..9z..0r..3a..8q..d4..ic..cy..py..c1..zy..7w..lb..sk..gm..6v..nc..75..tf..rm..x1..zh..i7..cg..xe..di..lw..af..yl..um..sb..qr..yn..7i..yt..yz..vv..mp..sn..gv..4a..js..kz..ri..js..uu..du..vh..r2..nd..me..ex..pf..9e..7i..1 美股研究室 – 香港花生
Home / 財經分析 / 美股研究室

美股研究室

央行貨幣政策、政府財政政策、石油產量庫存、地緣政治局勢、社會民生事件,全部都影響全球金股匯債市場,要洞悉市場走勢,掌握各地股市脈搏,就必須先研究美股市場。花生台研究美股節目,逢星期二晚八點,美股研究室。
美股研究室2020年1月20日 第76集 (主持: Daniel Ho,Perry Tsoi,Niccolo Luk; 嘉賓: 註冊物理治療師 – 曾清暐 Cliff)

[花生台網站和香港網台APP將於四月份關閉,請改用YOUTUBE頻道] 第一節:美股屢創新高,應驗一 …

Read More »

美股研究室 2020年1月13日 第75集 (主持: Daniel Ho,Perry Tsoi,Niccolo Luk; 嘉賓: 老人科專科醫生 – 陳飛醫生)

[花生台網站和香港網台APP將於四月份關閉,請改用YOUTUBE頻道] 第一節:中東局勢急速緩和,美 …

Read More »

美股研究室 2020年1月6日 第74集 (主持: Daniel Ho,Perry Tsoi,Niccolo Luk; 嘉賓: 結構治療師 – 陳思遠)

第一節:[花生台網站和香港網台APP將於四月份關閉,請改用YOUTUBE頻道]中東局勢再度緊張,環球 …

Read More »

美股研究室2019年12月30日 第73集 (主持: Daniel Ho,Perry Tsoi,Niccolo Luk; 嘉賓: 甜品蛋糕師 – Jerry Chan)

第一節:美股三大指數持續破頂,美元跌破上升軌, 環球資產價格受惠急升。 第二節:Jerry分享在甜品 …

Read More »

美股研究室 2019年12月23日 第72集 (主持: Daniel Ho,Perry Tsoi,Niccolo Luk)

第一節:上周美元從上升通道底急速反彈,新興市場升市會否就此暫告一段落? 第二節:Niccolo更進四 …

Read More »