Home / 生活 / 消閒 / 本草筋肉

本草筋肉

當健身界陳雲邂逅小柴胡醫師
爆出全宇宙健身crossover中醫資訊性節目!

主持:胡醫師、小貝、早晨
17年04月02日| 本草筋肉 (主持:早晨)(嘉賓:按摩師-Elsa)

第一節:起床都要有技巧! 翹腳的禍害, 盧x茂,鄺x雲就是成功的例子! 第二節:按摩師接觸好多瑜伽受 …

Read More »

17年03月26日|本草筋肉(主持:早晨|嘉賓:按摩師 Elsa)

第一節:網友用電話同人罵戰時注意事項-勿做低頭族。 第二節:點解姨姨們的腳姆指都會外翻?腳過份伸直, …

Read More »

17年03月12日| 本草筋肉 (主持:小貝、胡醫師、早晨)(嘉賓:助產士-Carol)

第一節:產前有咩要搞? 難產, 臍帶繞頸,BB個頭未向下點算好? 第二節:會有人到要生既時候原來一直 …

Read More »

17年03月08日| 本草筋肉 (主持:小貝、胡醫師、早晨)

第一節:為何網上會開始聚集一班人專攻擊泛民主派選委? 熱狗式攻打同路人再現江湖! 第二節:胡官的抹黑 …

Read More »

17年03月05日| 本草筋肉 (主持:小貝、胡醫師、早晨)(嘉賓:助產士-Carol)

第一節:咩係助產士, 平時要做啲乜?生仔係咪好多野搞?生仔又點痛法? 第二節:順產點解要割一刀. 產 …

Read More »


本草筋肉主持 中藥醫林 facebook page

Powered by WordPress Popup