Home / 生活 / 消閒 / 本草筋肉 (page 3)

本草筋肉

當健身界陳雲邂逅小柴胡醫師
爆出全宇宙健身crossover中醫資訊性節目!

主持:胡醫師、小貝、早晨
17年01月22日| 本草筋肉 (主持:小貝、早晨)(嘉賓::Katrina)

第一節: 減肥要洗幾多錢? 原來好平可以做到? 第二節: 幫你減肥既app! 如何獲得正確資訊? 直 …

Read More »

17年01月15日| 本草筋肉 (主持:小貝、早晨)(嘉賓:Katrina)

第一節:減肥的心理? 點面對邪惡食物引誘!? 第二節:面對平台期? 最緊要令件事有趣. 直接下載

Read More »

17年01月08日| 本草筋肉 (主持:小貝、早晨)(嘉賓:Katrina)

第一節: 一個由208磅減到130 磅的少女. 第二節: 小貝中學時期用咩方法減過肥? 體重高低是否 …

Read More »

16年12月18日| 本草筋肉 (主持:胡醫師、早晨)(嘉賓:水博、Sing)

第一節: 一個靚妹乜鬼都唔識,無人無物都可以選贏選委? 傘後力量展現 第二節: 特首應由一人一票產生 …

Read More »

16年12月11日| 本草筋肉 (主持: 胡醫師,早晨)(嘉賓:李家麟)

第一節: 點解露宿者抽到公屋都照走落街訓? 有樓有仔囡都要做拾荒者? 第二節: 癌症治療騙案多. 但 …

Read More »


本草筋肉主持 中藥醫林 facebook page

Powered by WordPress Popup