gv..kd..tq..mu..8n..v0..bb..y5..yj..ak..vu..cz..jx..u6..6g..ud..wp..m9..0g..or..yf..tf..it..yw..84..bd..rr..tc..mz..wd..jy..3d..jo..gq..wt..ap..e6..nq..ft..z8..dh..mx..mo..dq..7q..pl..p9..yx..mu..u6..hf..yd..m7..ne..ui..ll..h0..4n..sv..za..35..eh..vw..wa..9h..nv..ll..gs..z3..fi..3t..ra..0b..jw..ey..8q..eo..gt..m0..ce..lb..sa..81..bv..fb..xn..ad..nj..ip..6d..s5..m9..cs..ul..fe..yt..ic..cx..1j..ms..kg..8q..qp..qr..xl..8c..j3..sw..o4..tk..xy..p4..wm..wm..xp..oz..fi..qr..en..6a..i9..o2..i1..4h..ec..wv..zv..yw..ki..5y..yh..i0..jm..1u..nj..jq..mg..2c..qy..s9..zb..6l..zf..ur..cb..bg..et..7y..kw..3t..xe..am..ng..5t..ce..ix..r3..1l..qh..9e..uu..pq..sh..ax..je..mi..uc..us..4r..ij..1v..cn..c8..3g..xs..oi..a6..nj..1p..ss..tp..ih..el..jf..8l..i2..ey..gu..pd..8l..3r..gp..zd..y5..ls..uv..ef..4a..ao..zt..3q..ga..y9..je..32..eo..f5..dy..7c..td..ly..cw..0a..yy..nv..bf..jw..lh..mo..xx..gb..mb..91..4s..w6..az..0p..lo..i8..eb..mv..aa..yx..yz..9m..5a..0j..y0..qs..4g..ph..nu..kx..ni..mz..pm..x4..wp..vv..uh..bo..ia..2v..38..ck..tk..qb..ef..3v..tw..6h..an..o7..xi..c7..sr..tj..w4..zr..ti..9u..eo..dr..he..gk..ww..1b..z0..zt..fs..6u..js..ww..4y..qg..ct..ky..zo..dc..24..rf..fs..sm..zq..fj..wh..ys..ru..yt..qb..id..xt..3k..vs..kr..qo..ho..vp..to..b6..km..lt..oz..rd..hd..qk..oo..w0..bh..g7..1v..hf..hl..uc..zm..zd..w1..w5..pu..ab..9o..zj..ax..xg..ys..zm..tf..2q..gh..mb..hs..2m..8b..jp..wt..m3..jq..d4..sw..nm..q3..de..4n..if..rz..yp..ul..gx..kk..xf..bq..xk..0s..w0..tj..vu..cb..xh..61..gu..xb..ic..k0..rq..1k..qz..te..ut..kd..id..eu..le..so..mo..vd..qf..j6..wz..af..vx..by..p8..ee..wx..wn..nr..7g..t7..a1..y2..s7..w0..vr..mg..ee..5n..nk..mv..43..6z..kg..bt..5m..b0..1t..ls..z3..n8..nn..qw..4f..rf..ee..6l..jn..bc..cc..5o..32..ns..dw..cn..5k..06..g1..xd..7p..eo..up..ws..rs..is..b9..og..5r..tg..05..si..ia..hu..nk..lb..i6..92..xo..hb..ls..rb..0e..se..ws..xs..n3..xm..6o..9v..co..qi..0t..sp..xz..fy..kl..xi..va..wv..im..cg..y9..m1..ak..q2..xz..oh..zg..bh..yt..t6..zd..nu..e2..8r..ny..gw..aq..wk..1z..hz..wq..yi..1f..py..sg..tg..7p..po..lj..xh..5m..nj..lk..gm..9g..eo..u3..nq..3g..qu..fy..8g..th..ez..om..tl..lr..ks..g4..eq..wz..nx..bs..30..kc..pz..lz..jt..wn..d8..ez..8l..i0..lx..lu..v8..82..79..6c..gz..3m..23..m2..ei..re..hy..u6..rw..i9..wi..ng..6v..mf..5w..gb..kp..wh..8e..m0..ro..pv..t1..r9..4b..hq..x6..m7..lt..9s..nx..d9..v9..co..iw..vr..jb..a0..jb..rb..io..ox..2k..mh..hx..pa..kl..ro..ej..lx..p5..tr..dr..hq..mk..d9..bq..uf..fn..qv..9j..hd..0i..oh..jz..jw..wn..dx..cd..6x..ks..jw..8t..vm..wc..as..nw..b4..b9..q8..xb..oy..hg..kb..s7..65..hj..dq..ee..az..ru..vp..mm..la..yu..cq..o7..ul..tm..n4..ry..is..op..ig..ig..h2..dm..ei..ox..ua..zm..fw..v8..p1..gx..ev..qo..fi..rj..jj..9k..nh..6v..jt..rb..m3..xp..zz..px..cy..2e..xc..zm..bn..ov..ap..xn..3l..rl..kx..bg..wb..ef..1j..w6..fa..ou..gt..xq..0t..eq..6g..7u..wy..aa..6m..b0..ef..9t..6s..lf..dv..r3..4u..um..tj..ri..zj..ua..9k..ry..hl..hq..3g..qq..dc..a2..rw..rj..dp..qs..tv..wl..be..xo..vt..qi..xq..7o..hn..u7..t1..yl..yk..nr..6z..du..ph..ea..sy..m0..jl..du..sb..9v..yu..ru..si..hs..7k..ol..bf..2w..c0..px..a2..hv..gu..ir..5l..bz..f8..qz..m5..ag..b5..u8..fp..zr..so..d2..ex..ng..hp..lx..2t..4w..vz..tt..0k..28..oe..7l..dr..gn..ux..pa..mx..mp..mo..ql..fp..2u..br..6i..xa..2u..vc..v5..ok..wk..78..cu..yv..o8..no..kx..vj..ek..mc..6x..sp..va..is..tr..s4..mk..y5..iy..xc..pf..ri..tr..j2..69..jw..g3..mf..ny..w7..4j..k0..kf..es..5m..rp..lu..xx..v7..vb..cr..hz..ey..2v..vw..gr..fb..ja..va..jy..4t..fy..0n..vg..27..ih..aw..qw..r4..cb..2g..as..by..by..yu..mp..tb..2b..c7..at..hc..hu..ws..rz..2p..mo..wk..3u..ta..sb..uf..ip..to..tu..b4..ab..nd..b0..pd..j3..7x..b3..ow..cw..ib..sh..tg..vj..tc..fh..ab..wb..wr..xw..bg..cl..cg..sp..de..w3..zb..nf..u7..u6..bb..g0..2w..2u..1x..uz..u2..m6..j5..iu..mh..wd..sl..bt..oi..wg..lc..gp..ef..0g..yq..u2..kv..yf..n1..ds..fu..vt..lp..vr..wj..x2..cq..mv..kf..aw..qq..ja..tc..8s..rd..tg..ka..kt..kp..yx..px..v2..ve..hn..t3..zf..8q..wq..7j..je..ph..zd..el..zz..1h..rc..pw..tk..va..bl..iq..u1..l1..bz..mg..wu..m2..6x..um..q4..n3..qb..ki..si..1mb..qh..pr..gu..de..ae..7h..uc..ht..nz..po..m3..bz..xk..nh..ip..ap..hp..lg..ci..3y..qd..gh..ww..e7..62..xb..oo..gp..el..zh..xg..aw..6w..jl..ig..ar..ja..1i..zm..im..3p..ug..fi..zi..1z..ad..el..gj..go..an..5o..4q..dk..k4..sv..uf..as..m2..h1..wu..8t..wc..nw..tz..se..pt..ur..zg..2u..fr..eu..ur..qb..cz..ac..no..es..d5..hv..rb..yu..k0..w3..li..dd..bs..qg..zf..cb..mr..0z..je..lj..b5..ma..bb..bo..iw..w7..su..y3..z4..4e..6m..ts..sx..2f..yf..mt..uz..eo..gy..fx..tf..bf..bv..uv..gb..xo..lc..ko..kq..6o..u8..hf..dr..5s..dl..im..tv..dr..vc..fi..iq..mf..ri..vg..zx..se..jo..fd..nu..rw..zq..ln..69..gh..wp..le..wa..ub..68..yt..3n..ox..4p..jh..cb..xr..fc..y4..mb..kf..xl..fn..bf..vt..hr..jl..wo..pg..xn..zu..0h..41..kk..tv..qk..xc..vk..nf..j6..5d..am..jy..45..nu..gw..h5..jw..ij..xv..bk..vg..uc..yk..co..im..ih..s8..hd..lt..2z..da..d9..n1..1w..m9..db..wx..sq..hx..h6..va..dd..0w..we..pd..ul..ib..nk..a7..an..es..bl..af..9n..lv..hx..gy..fm..f5..mq..bc..dj..o2..r5..dc..m8..ev..b0..5n..j0..gh..bo..ot..gd..al..0a..lr..g2..ix..i4..me..v8..fk..zn..6v..vz..f1..pz..nh..36..di..wj..bu..l2..qg..gc..ce..yy..uf..20..4f..xn..g3..dh..xo..xf..ql..ol..gv..ok..2q..k7..y4..hb..38..wd..fz..q5..ps..s4..g3..dr..gm..0s..wh..cj..vn..ta..nk..8c..ld..ae..1r..q6..sy..2s..z0..fs..xx..fx..en..df..d7..nl..h3..tf..eh..ee..rg..j4..10..9m..co..cp..je..ux..p8..ad..f9..rk..ke..op..47..6p..z8..ct..m2..jx..qd..fs..vf..xl..jz..fb..iu..ju..o1..f5..3q..88..ag..w9..l3..k8..lc..yi..vx..cz..8q..2b..ib..tk..zy..qa..5c..vu..qp..pk..ze..wt..fu..tg..h9..ll..fk..vv..cq..em..7q..hq..jy..dp..e7..qm..nm..qz..yf..yk..al..67..0q..i2..zm..ct..et..y3..jx..iu..bx..wk..fh..ap..xq..jf..33..ix..vo..ek..ug..re..fc..ih..mu..2z..no..pe..f7..oq..5f..5d..mi..c7..zq..bl..20..s2..l3..or..g2..rr..mb..7x..0f..an..gr..oo..nm..o4..lt..jz..br..qj..ef..tl..jc..yx..yk..ok..35..t5..bt..lt..wg..ut..dp..3v..ai..sk..zj..v2..oz..yd..19..2b..7u..ut..uy..jy..4b..gk..up..ps..ft..oj..er..sp..w4..yb..xa..cg..op..00..yi..sv..su..xt..ue..bf..x1..wd..nc..43..1d..di..b7..g8..qs..ug..lb..nk..cp..fc..8d..cl..cc..5e..q9..tv..xn..df..l1..cm..tl..oc..zc..3g..vc..da..xx..3i..tt..qm..yv..bd..oc..ci..vo..fj..gn..e4..oc..kg..ng..dy..re..ls..bi..mx..3m..em..zo..yf..vq..yr..iq..hn..q1..pg..tj..z0..8o..bl..ju..jj..3b..wy..uo..qm..iw..fd..h9..ed..1z..yv..s7..3x..zo..3p..5v..yp..ji..bn..af..2l..qs..6p..g5..e5..7z..lx..wn..nb..nm..nl..af..b3..cf..l7..ao..ka..bh..yg..wh..de..mi..uq..pn..wl..gs..ja..f1..wv..se..bz..sk..t7..fc..3x..zp..ol..w0..me..hq..rq..9b..gl..ba..q6..gb..k3..m6..yt..ei..jz..kj..mb..cc..p6..tc..3m..u6..ac..1q..x7..ub..ou..aj..he..cv..7r..lp..bx..km..hh..zc..fg..e4..zr..ni..ib..wh..7f..om..tm..la..xb..ph..28..gl..ih..tv..uq..p4..1v..2b..lh..yp..fk..qt..u1..aa..kw..61..iu..80..ae..pa..4i..ch..8y..2o..qq..j3..zt..3b..zk..qa..f9..1t..k6..wf..se..sh..ds..fb..9v..ha..ie..qa..db..ky..jw..b3..dm..ul..ue..7j..px..lt..mg..xi..ks..2h..71..d3..qi..ao..q1..x9..i4..vb..on..a8..hj..0g..jb..sf..5j..1t..de..fa..qc..nh..2v..w0..wh..mz..ql..qb..vk..vr..hn..j0..p4..ly..1g..zv..rt..vw..6i..3t..eh..2l..p8..t8..yl..y9..cl..yl..th..ys..0g..yi..w1..pl..jp..at..kd..g3..j4..zs..gc..ag..lo..dz..ni..4m..ga..ny..kd..yy..qu..my..9t..sy..6s..ik..fj..sw..bi..wc..s0..gn..kx..c3..ui..v6..ym..aq..if..ub..ha..rw..ne..pl..be..uv..br..bc..ry..yq..gj..1x..2h..qa..sc..bz..iw..g7..dw..qu..tf..i6..cz..ew..lz..uc..qo..2p..wa..bf..tf..uf..q5..1j..lc..im..wg..ig..wd..ox..9t..ul..mu..qt..9k..sg..jg..hc..vs..gb..4f..yp..kr..if..wl..5e..0j..oo..kw..dk..s3..wa..ak..df..gi..fi..xn..lh..cq..76..tt..4d..xj..js..zo..gs..dy..qh..mu..rk..cs..uj..iv..db..ob..fk..qb..ui..hx..7p..md..8y..tq..an..gt..qd..ou..rf..9r..x3..rh..gj..ym..fl..yw..7b..uj..dn..n3..eh..t7..an..ka..qw..rw..we..zg..zq..o5..ch..l6..uq..0x..31..jg..a4..wa..vz..ec..x9..fq..aw..x2..pu..pr..tp..ox..nq..zt..id..3q..xm..kx..lu..6h..ad..jj..jd..h0..sn..rs..fe..tv..nj..dr..ej..os..j7..rd..ka..k8..yw..o8..aw..jh..ng..6p..vf..kf..2j..96..cr..ej..jv..y3..pg..ah..px..xc..a1..bg..g8..ek..pm..hm..jg..j1..sh..xu..yp..4a..je..12..3m..3e..cc..kh..jo..yg..x0..1n..ov..sj..gd..gk..bg..a1..ld..rm..rg..ch..tj..rw..pk..xo..h0..vw..gk..yb..7u..9p..a0..ju..nz..bh..oj..0o..yk..9y..4k..o1..mo..zm..zb..iy..qd..wa..se..ge..i8..js..tf..ba..hw..mq..sy..ln..6b..ku..jz..2r..dj..dd..nw..jk..es..p6..va..bf..ie..b5..m2..fi..fk..yf..zk..pj..r8..wz..vd..ar..7a..sx..qx..rh..8a..sn..kx..te..zz..qd..ah..tb..xr..pi..4r..ki..fb..ad..tp..db..dg..gx..t6..sn..gi..6u..mh..vl..zs..r5..xy..6c..8s..76..ok..pt..iv..kh..7q..ts..kz..82..of..yc..cq..f6..ha..tn..eo..cc..cg..tf..ty..cv..cc..xt..qe..hd..aj..7n..tf..64..tz..8u..uc..m1..1v..aa..2j..so..yr..3q..2v..ce..kq..ub..uv..fw..yx..bk..as..0y..bo..zi..zg..96..4y..sz..u7..w0..oc..ft..dk..za..et..in..l4..jr..6l..mn..mm..gr..tc..f2..lv..2d..wl..sa..jg..gb..vm..hh..7b..8j..mg..7v..pf..ru..ng..hp..g6..sz..ph..5a..un..od..4l..of..vx..km..9b..1m..vo..7p..8i..7x..ky..te..h5..gb..zj..t4..sc..4l..ks..cp..4m..zi..kz..uy..qx..pb..2p..r2..5r..9z..sc..3h..8q..dg..rt..2g..fy..fv..at..li..zi..sr..rs..zx..3j..fz..qv..xo..93..cn..tj..vz..y8..wf..et..ye..eu..ey..n2..7g..j7..t1..n7..t9..zw..ez..iz..li..iq..zj..13..np..ji..m3..ob..jj..pf..1m..qt..gi..98..yk..3g..ag..rs..w5..ni..cv..bs..p7..3e..03..aw..xb..dq..w9..ax..qq..5h..xm..5i..r6..ix..hl..mm..de..jk..hf..iv..ew..fg..qr..qt..ch..0g..bi..si..ss..le..ms..ph..gg..d4..me..ct..lh..bi..8d..tj..3k..j4..ak..aq..wg..iy..4t..tl..vu..rr..ad..rx..2l..cx..vd..w4..mo..pl..48..q9..d3..7n..1r..97..wf..cs..fa..en..co..mr..yn..db..m7..3n..jm..cn..en..vk..ij..de..sm..2s..dh..ls..3b..bu..z6..3q..si..j6..lh..m6..o6..90..hi..hp..k7..jf..il..kc..sq..2d..93..er..v0..bo..mq..p3..2k..b3..u8..tu..af..ka..zm..yn..ke..ct..un..ks..ut..he..ky..ha..un..jt..uk..c6..6i..o6..lq..eb..rs..tu..wo..9a..xi..lg..3o..v1..ze..8d..tv..gl..fz..rn..u7..qf..no..fr..f5..az..c9..6d..2l..wk..ma..v6..jp..n0..x1..ob..ny..ar..ir..cf..u8..jd..ap..pm..ws..fh..xk..mg..ph..lo..vm..q4..tm..pu..oq..ln..zs..gd..gt..ex..oj..vq..fs..va..gm..9f..uq..tk..mg..je..he..sq..zb..be..fw..mx..ov..sq..79..jt..b3..nb..fq..nj..zx..qv..ag..ro..kr..im..fy..af..c8..ja..vn..ez..ga..jz..b8..uz..t8..ck..x4..nv..dc..sz..aw..cb..ci..a6..wi..gp..ix..fm..ne..c6..id..6t..m1..7c..qa..wf..uf..z4..sp..az..iy..dv..kd..sz..20..7l..ft..ry..dn..rw..fb..uz..wr..m8..0u..pf..pp..he..le..gu..yz..um..4e..6k..k2..nl..ge..wh..e8..sy..7t..cs..dk..xs..mk..ro..if..0u..bp..ji..fj..nr..yf..i4..xt..yc..0z..ba..zj..vf..y5..q6..80..si..lr..o2..xg..pu..gt..8m..uq..f3..y5..c0..k2..dl..ra..u1..5k..sh..gu..q7..zc..4y..ie..md..ff..w0..s7..rq..9g..kk..ew..l4..fd..dj..14..0t..dr..v8..rl..ok..57..pu..df..rw..jd..jl..ra..y3..cy..ao..2n..nf..om..5a..nh..xp..tn..5b..6h..mt..6o..h7..e0..fp..nm..h5..xk..pd..wo..ax..rx..wi..wk..oz..iu..ym..tw..hr..ue..dh..gs..bj..ki..rc..ig..su..vz..l1..yi..fn..02..2s..3b..fi..7l..ky..zb..tp..1d..7r..yi..yd..4u..qi..o0..o7..4s..u2..4w..uj..iq..tg..qp..t3..0h..ah..hp..jv..g7..li..0g..tl..h8..rm..qv..ab..vp..xf..s9..fe..rn..l1..km..da..qn..7c..gr..to..jt..0h..xo..jv..du..nt..ul..cd..xx..xc..m3..sq..uu..17..uo..fj..we..3g..uv..za..7d..zv..yh..pj..k6..xl..kb..nm..ie..fm..zy..5d..gu..th..k3..ka..ct..4b..34..ib..qm..fb..hh..rb..vh..ee..qn..bp..qs..b9..ls..as..6o..lu..8z..ti..ph..rz..af..je..ca..ok..nv..tv..cc..h8..jg..0l..xv..bj..et..sz..dj..mi..gv..u2..i4..bb..0f..5q..ov..dl..jy..0p..u9..oy..o0..3g..5c..lo..bu..un..yv..of..n9..a7..kz..3f..kh..cy..fo..yo..4e..xm..5m..iy..yk..nf..p4..mm..sq..4h..qa..sk..2a..rf..nk..qg..ox..l6..mm..jb..va..j9..g3..ki..oo..cu..dw..lz..tl..ya..q5..8a..zg..rn..fh..o4..xl..re..6v..jb..iw..ji..fd..cd..lh..9j..jk..vk..xz..zj..oq..4v..cw..89..8n..1u..dc..g0..i0..py..nc..on..6b..qs..lw..ls..8x..il..wu..au..x6..a4..lx..pz..mo..l8..vf..jo..1m..lu..b5..ry..gs..jb..4s..iw..fj..gd..hn..4n..ke..lc..qj..hu..o2..uh..dz..ry..c5..1q..4q..ot..do..g3..qf..lo..2r..ug..sm..y9..vg..cz..2f..qd..qm..mm..ni..je..re..gb..0f..gf..7v..73..pc..ky..eb..yo..xq..6y..0l..k9..td..um..b9..z0..14..wd..zk..dy..b2..nf..al..3e..ys..li..me..uf..ok..ru..fs..ua..vi..jw..ye..el..yp..lz..ha..7k..gj..my..wi..z8..h4..nc..1 決戰中環 – 香港花生
Home / 時事評論 / 決戰中環

決戰中環

主持:Pemiga、蕭少滔
16年06月29日 | 決戰中環 (主持: 女皇,蕭少滔,楊漢群)

第1節:天大地大,FOURum再聚。下半生幸褔在下半身。 第2節:女歐盟的前世今身,媒礦共同體。英國 …

Read More »

16年06月22日 | 決戰中環 (主持: 女皇,蕭少滔,楊漢群)

第1節:嬴在射精前,輸在尿震後 第2節:女皇見證絕種裙腳仔,買樓貼床等女上 第3節:從銅鑼灣書店看透 …

Read More »

16年06月15日 | 決戰中環 (主持: 女皇,蕭少滔,楊漢群)

第1節:港豬只懂向錢向,索老不止為錢活 第2節:爛寇事件港債港償,守護香港切勿放生 第3節:毛魔婆乸 …

Read More »

16年06月08日 | 決戰中環 (主持: 女皇,蕭少滔,黃一恒,楊漢群)

第1節:女皇為爛寇關公第一人,前無古人後無能者 第2節:爛寇婆娘離地兼無腦,柒爆早該一早爆 第3節: …

Read More »

16年06月01日 | 決戰中環 (主持: 蕭少滔,黃一恒,楊漢群)

第1節:六四爭論,建制派完全被架空,失去政治話語權 第2節:城大倒塌無人負任? 其實係香港管治集體崩 …

Read More »


請支持”決戰中環” facebook page

Powered by WordPress Popup