Home / 時事評論 / 匪類監察院

匪類監察院

做個不受人惑的人
主持:院長、昌昌、早晨
19年12月10日 | 匪類監察院復刻版 (主持:昌昌)

第一節:匪類監察院致熱血公民公開信 第二節:黃毓民仲鬧人選功能組別有冇道理? 直接下載 把花生留住, …

Read More »

19年12月3日 | 匪類監察院復刻版 (主持:昌昌)

第一節:浸浸都係勝利球迷,邊個叫人唔好投票就係鬼 第二節:熱狗從屬共青團之分析 直接下載 把花生留住 …

Read More »

19年11月26日 | 匪類監察院復刻版 (主持:昌昌)

全一節:區選勝利最重要的秘密要素 / 乘勝追擊就更加不應去想明年選舉怎配票 直接下載 把花生留住,請 …

Read More »

19年11月19日 | 匪類監察院復刻版 (主持:昌昌)

全一節:理大之役慘敗定慘勝就睇今晚 / 區選最後呼籲:不要做界票提款基 直接下載 把花生留住,請付費 …

Read More »

19年11月12日 | 匪類監察院復刻版 (主持:昌昌)

全一節:鬍鬚曾開聲反而令林鄭押後區選? / 含淚投票畀連登仔 直接下載 把花生留住,請付費支持:轉賬 …

Read More »


請支持”匪類監察院” facebook page

Powered by WordPress Popup