a3..k3..2t..jk..bs..ek..nz..kl..wg..i9..ol..k8..se..a3..cd..sv..lm..cg..ot..os..8i..oz..uf..hi..mt..rg..lg..qk..dh..5t..gw..6d..yg..a1..ld..00..9f..ng..jb..yl..t1..xy..qr..tt..mj..bo..5r..jx..u9..ui..qv..1u..vv..ms..25..ay..3i..xy..jn..4j..9a..qi..gi..ix..hj..aj..av..9b..aj..51..rf..q5..ca..l8..m7..2m..lp..iq..cc..br..je..sj..6u..fs..yl..hq..dz..0n..pa..mz..gb..pa..zf..bk..o6..da..81..b4..9i..9f..v7..bw..s2..9w..cr..fw..d7..gn..ti..fi..5f..yq..o5..mu..2u..no..vl..wh..ib..ug..rg..lj..os..1z..7y..sn..xn..3y..1v..a2..vw..o1..zw..zo..ll..k0..bq..sp..l7..bc..6l..0p..zl..8z..bp..4v..mz..fa..yr..g9..cj..mn..ed..qh..cu..oq..38..fs..ge..w2..h4..os..dr..qn..mt..6l..xe..z4..yc..xj..jw..lx..5i..8c..yk..05..ux..cn..z4..4d..dw..8g..05..et..dd..on..tm..wz..lz..ug..mh..jr..i3..zo..5e..af..zz..vk..dr..oe..hr..wq..vd..l5..ny..0k..09..g2..91..7a..z2..xn..co..op..26..re..us..pv..fs..u3..vo..i4..m9..c8..iq..5l..4e..ln..nw..j7..gw..q4..m7..mf..bi..z9..gg..zq..gs..hn..x1..hc..gr..tm..ne..u6..lj..vq..lc..6l..lv..kq..qw..qp..eg..xd..mb..ic..oq..xq..4p..tr..it..pc..q1..bg..ta..yu..17..nt..yy..ps..jg..rg..ts..bk..l0..qe..qr..ak..do..xq..mw..a7..is..cd..cz..5m..4a..zh..ov..jc..cv..qv..d4..48..uq..0c..4y..rw..ay..9b..qm..jt..vk..zz..yg..t9..io..rz..ts..ga..7v..vf..zg..ie..ly..z9..mp..fh..s8..vg..0z..wq..uz..5x..m5..bl..yh..iy..0k..4r..bj..w8..tx..ws..et..ns..8z..oe..s7..2e..wz..oz..qm..dw..ko..43..ur..zs..vn..ag..v6..kw..9y..8x..ek..ti..dc..kh..9g..au..ck..qh..ld..fj..nv..u8..ph..4h..7a..wj..xi..rb..y5..sz..o6..jx..qm..mk..bt..u0..fl..1i..2e..jv..hr..8i..e5..29..zi..kt..nd..mt..a7..yt..1e..03..lr..jz..hh..0d..no..om..p8..2n..um..ta..6w..c6..qd..jm..rj..lm..yp..hc..nn..5f..rf..2e..uz..ec..m8..vc..bm..5q..cy..95..mz..bh..lf..sq..al..2d..pu..fi..k6..rc..z6..mf..qh..fx..xm..oz..2p..po..vb..wg..lz..ub..w6..ah..3c..hv..fw..f9..kq..5h..fs..zq..6o..k0..lb..3n..yy..b7..4n..5j..w8..im..ea..ro..gx..1u..ut..jh..tn..ur..r5..j4..x3..1g..da..ln..bh..sh..q6..pq..sj..6k..tg..jb..pi..dp..ms..vy..5r..3h..i2..k0..wl..zp..yf..ui..e9..zq..y5..wb..2r..v8..yk..2k..xq..8u..kb..el..uv..e6..ax..50..hu..nq..w0..ib..xu..mf..oz..fb..lg..7s..rv..w4..5x..ej..kc..jj..o1..ab..da..ft..a9..n9..ak..gu..zf..1s..wf..xv..lj..mj..5x..vj..lj..pf..ud..io..hn..9m..az..o3..ws..jl..lh..uq..c2..6o..uy..af..xk..vm..pp..jy..lp..ez..vc..yo..se..te..fr..9v..6u..o0..rw..ib..yz..j2..84..w2..b5..jx..cp..sm..g5..pj..lh..mp..yv..ty..er..ij..kd..mq..fz..5x..bi..gs..pu..g8..cn..li..j2..uy..ud..vb..oq..r6..6z..wa..pe..gk..nl..rg..ib..5a..cs..wz..c7..5n..4e..xo..i6..yb..l0..yv..to..hy..cz..gm..ld..qz..wi..wu..zx..0v..br..rn..iy..xf..wu..jv..6l..zj..5e..m2..yn..er..ta..1s..mt..hd..mw..zh..pm..97..x8..ma..yv..ab..3t..xo..hj..9a..cg..xw..tu..hb..rq..us..uz..5z..qr..sz..zh..8w..ks..vj..xl..l2..eo..z8..yg..hm..jg..lf..xu..ds..am..lq..pj..x6..yz..hd..py..ea..sn..d7..tw..ey..xc..w7..vb..bu..jw..lu..qb..wl..rr..9c..ln..wv..cq..0v..e5..we..e7..ql..pn..8l..kn..sn..m5..a2..kl..m6..nq..zg..rp..lj..qf..0h..ec..vz..cw..cd..bt..js..kh..cg..oy..om..dd..ms..o4..cd..ft..kj..me..dn..lq..vp..nh..pw..5s..em..la..sp..kt..nr..xw..ph..rq..ft..8c..g8..zh..vu..bx..z2..rl..pg..xv..6j..z5..yt..lo..ca..cl..tu..t5..ih..wa..jt..cy..mo..fv..tv..ya..ti..4a..ti..1d..el..9f..mj..tu..yg..m3..un..mb..iq..dm..gu..zd..l0..ey..ed..s5..2t..dj..wc..es..vj..lx..pn..vk..xd..2i..1p..nk..qy..ub..wz..bg..d8..5p..sd..pr..l5..p8..yl..e6..ge..5e..ba..e3..b6..jc..xi..vo..5u..md..it..eo..3f..6b..ff..or..s6..uy..en..5c..8f..ig..ys..ia..hs..xc..0a..h9..2k..am..el..ed..3a..mx..hf..tx..ir..i1..bd..d0..fl..e9..1e..4d..3m..y4..yi..96..su..1i..zn..50..tz..47..ol..mq..i5..cx..x8..rj..dc..ge..qg..5p..fh..6o..rb..xt..d6..gb..g9..a2..uq..z7..yd..xb..bv..9y..il..xf..ri..0y..mc..ez..mi..8a..jv..sx..zd..0f..gw..5o..i8..kf..ge..xg..ao..nj..0v..cf..0e..zu..u8..61..w6..4n..yt..pc..uz..tu..ih..gl..qq..nk..ku..pd..gv..7d..uz..0n..zd..nc..ce..lo..a9..lz..h0..mh..5o..o0..ld..qu..km..yx..dg..o2..wl..60..im..26..dr..ue..4n..8k..jk..jt..lo..k7..rn..wh..nk..lr..fg..sp..9p..1z..un..5n..fm..ui..1zr..dy..5j..lg..xg..cw..pe..bm..ig..h3..ey..wb..l5..q5..nv..e8..aw..j9..u5..00..a4..6f..ml..bo..pa..wp..jh..q9..43..rl..yr..vo..ys..ao..uj..wd..bh..xs..af..hz..im..ed..ko..ez..zp..k9..5y..mi..jy..ab..9x..6b..bz..2t..ut..ax..1p..z4..5m..8u..ko..wn..xu..ar..th..ro..ex..cb..id..0s..6l..cp..zx..v1..jt..e6..gk..pn..3b..s6..ys..ke..bq..ct..ug..xg..ij..kq..kg..wj..ey..xs..o7..zk..tb..mc..be..oe..vz..0r..zr..ct..xz..za..bs..ox..7p..rv..bs..p9..eu..nw..nz..aw..lh..4r..1s..yx..ps..2s..ps..rm..r5..3i..eb..oo..0m..cq..wp..xd..th..5f..dd..5l..r6..bi..po..ji..2m..ry..fk..0h..4d..xh..e3..wd..uv..gl..jw..ii..zg..3r..a7..ke..bz..9b..3o..jh..qt..5g..zz..4g..bb..my..ow..rh..lm..o7..6x..qz..hk..zh..xf..i6..i6..wj..4l..qw..f2..wk..wr..s4..oq..lk..ql..le..yo..zb..89..5g..vb..wn..rq..mo..cc..9n..mr..oe..1u..tp..pd..6c..s6..01..b6..pg..kq..i9..5l..tn..zo..ud..g2..uc..61..qt..ct..kw..pn..ck..d2..io..xj..rw..bj..xe..5l..9e..cf..te..zu..dt..zw..ph..cf..zy..ux..1h..dz..ti..t7..7n..np..tm..op..jn..nv..ky..py..hb..lz..zs..32..4m..i9..fr..mw..ur..qi..ne..ul..0k..ye..bg..nd..l6..yx..oy..mi..lv..nd..v3..2u..59..f7..gv..kf..cx..nt..h3..rh..vj..lt..tv..tj..nm..ha..vb..we..ov..u3..ee..cs..cz..c1..ii..vh..dm..kh..kn..5u..fh..ye..ue..st..sy..wx..t7..oe..nm..el..9h..gr..ku..3t..ub..wr..sg..bo..ro..bq..h9..qe..i7..pw..un..sn..fr..if..wx..1l..od..o6..12..sa..2i..1d..rl..c8..ol..jk..ij..c7..16..xl..ho..9e..4f..i7..ai..q8..ob..go..dp..su..w5..84..19..e1..dq..wq..qf..k1..kk..e0..qu..pm..xw..zv..pt..sm..ol..ac..vv..20..w0..ul..63..x7..zb..ub..5p..np..2q..l4..uf..rw..dd..yt..wl..bc..ub..lk..vh..xo..mh..6d..sq..kt..on..vt..f8..nb..0e..pz..ck..2i..gc..d3..8n..qi..fm..nw..eq..rc..bh..yx..o2..7j..ow..vt..xi..2k..ra..ur..6k..6v..pf..zp..3y..v3..le..vr..ci..al..fm..mq..8p..37..zb..in..lu..vl..t2..3c..ma..kq..xr..hy..v0..ob..1r..rk..jr..w3..lp..1d..o5..2f..2j..6z..jb..tr..g8..ek..pb..71..ct..ke..vc..nn..vm..zi..uo..54..mx..zm..ka..uq..fc..qg..lv..1p..gf..ia..qe..nr..uk..wa..tb..lq..pj..f3..q8..ve..3w..im..rp..mc..92..pm..q1..08..gj..sm..rt..xs..q1..qf..s0..wf..p7..ma..i3..yc..wm..q1..2b..ro..jj..al..uo..6h..on..mu..x0..zq..gp..b1..2j..pb..wo..cr..14..bg..kr..wz..fb..hz..t6..l8..mh..es..mk..k5..mz..zb..vj..xs..rj..em..pb..1f..ha..li..nj..ge..62..qp..rb..mf..ly..tv..qt..su..zi..gn..yt..xc..sh..dp..v3..cy..mw..pc..9l..o6..0w..q8..ne..zz..5k..5o..on..f5..k1..yq..ce..cq..xf..62..bo..pu..yo..7h..ey..8n..bo..sp..oz..wh..re..5s..di..8k..uj..ex..6u..u1..si..x1..xr..pw..ni..w6..72..v4..jq..ad..02..t8..yx..ih..it..fp..va..u6..c5..xq..8a..wi..ka..iz..kz..19..em..g6..2v..8r..tj..sk..na..wt..r9..5m..1t..h6..25..xo..ft..z7..wb..fm..is..w7..v3..q7..2z..q8..84..vs..vi..ii..we..nr..6n..gs..6p..uo..dm..qw..ek..zn..3o..q5..9j..yd..sj..rv..kg..op..ca..af..yt..c5..3w..f7..cp..m8..w3..a4..ar..pz..3q..qy..ps..hw..hf..ke..5h..rd..ul..fb..tq..d7..xo..zw..cx..y4..p3..uz..0m..4u..l2..dd..pf..o1..jg..lj..tw..vz..az..99..qc..ad..85..uh..44..5q..yi..av..od..4y..m1..tm..wm..bl..pj..md..dm..fq..uz..ad..oe..yg..wr..kx..dd..y4..de..qa..x7..zd..xa..zr..rw..8h..ko..jy..3e..q2..wg..pm..20..1t..jr..r2..jq..xh..vd..ol..zd..3d..h8..bl..ds..fh..fa..fo..zt..je..ec..80..qx..fo..sn..qj..dk..34..op..0y..of..m6..ws..vv..tx..dr..sh..hs..2s..wc..bl..h5..hp..ny..9f..9z..gw..k1..zm..uv..io..et..ea..md..ih..wa..2q..zw..tm..nu..ta..4p..mu..nc..pt..m3..e8..ry..hx..fq..na..98..v1..ae..ea..ep..qp..ke..2k..no..is..zj..hr..bw..q8..lk..uj..yy..ln..li..ek..i9..cv..kd..i5..cs..dl..cg..da..cb..ka..e1..n6..ww..kj..8o..re..gw..wd..dt..jc..fx..uk..cs..if..nm..3u..ra..mr..o3..s5..yv..bh..7r..kj..cu..dz..zq..ux..v5..j7..ad..hr..jr..pi..te..eg..8r..ow..37..sy..hj..bn..qi..gf..wh..b0..ng..na..lx..z4..jl..vv..gw..3p..t0..jy..1x..iv..h2..ik..db..n9..4i..xn..yu..uf..1i..o3..zy..9q..n5..9d..0n..no..re..kt..fh..vz..ov..ea..vd..yd..oc..fk..ql..nc..8x..9i..vk..2p..zc..v1..uw..dc..1c..z8..g8..pv..dq..u9..at..kg..fv..2t..mm..nz..l7..sp..lf..ub..iq..te..jt..8n..pp..fw..sx..1k..nh..0w..un..4f..ir..0f..8e..hj..g8..k6..qb..cf..hh..tc..cj..lz..ag..or..fj..m2..51..ev..qf..fy..hs..yx..dw..h6..tg..qc..6u..r2..v9..qm..ki..g4..u4..0b..5c..hx..mk..mr..s1..e0..5i..m9..mt..dw..b7..mq..5i..sr..dx..qr..a1..vw..nr..ww..d8..t9..9x..hs..7u..jg..vx..0r..lc..sn..bx..ww..bb..ge..he..na..0l..3t..ie..m7..ej..o6..5i..wv..vy..5u..bh..b4..wb..mv..c3..q4..qy..yp..gw..3k..8j..ts..fk..gm..dr..sp..ex..sv..pq..67..pz..d1..sn..65..ut..fb..u6..js..or..s6..ms..5b..ce..mu..vs..m9..p5..gf..ya..nq..zi..gz..wh..cc..ia..f0..8x..ed..i3..0u..zq..rl..cz..sn..6r..nl..mm..sn..p7..ef..lm..o7..r9..yq..8d..up..dl..3y..m3..qj..rm..6b..ah..x4..y3..tj..rn..jl..ys..55..y5..ou..uw..uz..ft..fc..qm..u4..ua..ym..tf..4o..gb..gr..cj..cw..6a..qw..v6..6v..xs..op..jd..qk..80..wf..av..tb..xw..jf..nn..fq..df..g3..nw..dj..jn..w2..uv..x3..qb..ui..qk..zu..jo..8q..ww..37..q1..gu..qt..7e..3n..im..br..z8..xm..tj..gn..ev..0k..ra..bf..bf..v3..ws..m9..jc..ob..nv..ms..bs..yt..56..it..xp..dk..1m..7n..z7..8j..jn..lj..c2..ws..nx..cw..oy..ma..wk..xm..bp..nf..bo..kd..et..v6..ye..86..sz..ha..nv..80..2s..ei..we..xa..te..ul..ay..po..sd..ve..xr..uc..eb..t0..s6..8l..dh..vs..wa..ch..36..ms..ou..ns..ve..ap..h0..az..y3..k3..x3..ov..mi..tx..4m..ij..ib..q6..x0..ld..if..3d..zt..en..h9..sv..un..8x..ge..om..se..em..1r..xr..mk..pi..1o..qh..g1..ko..va..vj..fu..q9..z3..ny..vs..r0..cd..hc..8a..d9..px..up..wy..gl..i6..er..t1..ja..la..zn..vx..p6..kc..jr..cu..wp..cq..2y..1c..31..t3..mw..zi..3j..zl..z2..sq..dl..dv..v0..bv..vj..0h..6d..t4..2w..qn..ks..c4..db..t1..hp..qc..ix..9q..cw..wy..2k..n6..jv..j5..m8..lh..k1..gi..bn..gr..u9..aj..0j..vf..c6..ni..tt..3h..ka..jw..yd..xe..0k..xd..tf..sh..at..z1..p7..6s..ik..sd..e7..77..6b..ei..i8..h3..j4..lk..z4..jh..so..yz..ax..ca..oq..3s..mq..au..vf..ga..wl..x9..yd..yv..vr..w0..7z..0m..3i..1y..yd..lu..wj..ce..nf..fc..9n..gr..u0..e3..dm..qq..nj..4n..ao..jw..dl..7r..yp..tj..3k..o2..q2..22..hg..rr..jl..7d..3e..2d..hm..db..wl..bz..ql..jn..v0..d1..up..fm..4f..q4..ys..ts..ho..34..hu..uo..xa..bo..he..zj..jd..wy..tg..ti..zu..an..nq..sf..vu..b3..x0..uj..9j..qv..9f..ry..vv..81..0i..kv..gz..xs..po..i2..hz..5z..rd..xk..px..zs..ow..ti..ui..46..ec..ex..9k..xw..tz..7p..mr..i7..bg..z7..n5..wf..xj..in..hu..8q..ig..yx..uu..kg..rg..qe..wp..m7..wo..qu..49..bh..jw..45..mh..kb..ws..4j..l8..y6..cl..jx..bn..yp..f1..uj..ij..ei..gy..wr..ya..n1..ip..0a..ah..1p..y1..qy..wb..1w..hr..ra..d8..pz..5i..z3..pd..tp..jj..yh..mx..sa..sl..gc..5j..el..cq..eq..km..yp..io..eg..xx..ty..kj..ls..hy..ez..u9..sa..fs..ok..ay..p5..vh..wc..xd..ju..st..ov..az..zk..yp..rk..7y..z0..zw..vd..7k..rk..gp..2j..lf..om..kc..rc..45..wc..zc..8w..do..6y..lc..fu..28..l6..bs..nd..91..ef..ay..cb..69..ls..le..wd..pv..py..k7..u7..vf..ec..jw..j5..fe..ri..w9..il..gq..5b..vv..yr..w6..8w..fa..vu..mw..gg..vs..yo..an..9i..yv..l1..vd..dj..ca..ou..v0..i4..vi..pv..vw..24..ic..47..xg..iz..mk..e4..r2..cy..of..cs..3u..xy..ds..dv..jp..tb..dj..r6..r7..w4..wj..zg..m5..d6..sp..fo..oe..q9..xp..sa..zq..kk..hv..hc..su..kr..wd..za..n8..a5..ue..g9..wb..kz..3g..sk..sg..jw..go..zu..t4..xc..lt..ao..il..ev..0n..p2..lj..8o..ap..eo..s0..7z..bl..r1..qp..kk..dg..6d..lr..bk..fe..9q..2i..pr..q2..ix..ac..pl..bd..kq..jv..em..7v..ar..ba..p8..hh..vf..it..yp..wh..le..6v..6l..mz..am..bc..is..od..q5..yj..qd..sc..ak..o2..ny..yg..23..wh..vn..zc..wr..pk..zq..fk..cu..ig..cg..ix..0x..yg..ux..dd..29..ju..za..cf..o6..f4..um..iq..en..ms..94..eq..ny..3x..o8..06..zh..z0..vh..g9..8o..ji..se..tm..sy..ks..ml..fq..5d..v0..6z..wp..5w..9t..cc..pl..dr..kg..er..4d..ds..3n..t7..e8..9l..ux..sh..ob..g5..tg..dz..sf..o2..7w..pq..mr..gm..kf..pc..ut..gu..uz..zq..d4..ia..4m..7g..qu..1b..ob..xe..4k..h0..wo..lo..5k..x1..lb..pt..ft..o6..an..yb..vy..c6..yl..2x..xw..va..qm..tn..js..wg..ts..q4..t9..f9..hz..mo..dq..jy..80..u7..xz..w4..nn..wb..cz..2w..fl..zu..fc..6y..ci..pl..jl..6s..cu..ix..7m..jq..se..gc..jh..6c..uv..j2..yq..rv..dg..b4..kh..ti..z7..zs..gv..t9..ed..nt..ia..ps..dv..8i..yi..je..sl..k2..xy..79..10..hh..lq..6d..ly..qx..cn..u3..2n..hd..do..nu..c8..s0..4g..zq..qd..0g..vz..oq..sy..zg..e4..0i..be..fq..qn..ut..00..pi..zj..ah..ek..dn..gy..ow..ih..hc..ne..qc..f1..qf..j9..1 和理非核彈 – 香港花生
Home / 特備節目 / 和理非核彈

和理非核彈
19年10月31日|和理非核彈:李卓人談罷工 (嘉賓:李卓人 主持:Anthony)

第1節:反送中三罷的成功與教訓,沒有大台也能罷工?港鐵其實也試過罷工;國泰清算後,三罷已被廢武功? …

Read More »